JOMO Byggkonsult AB

Arkitekthandlingar

"Vi formar våra byggnader, därefter formar de oss" - Winston Churchill.


Alla idéer och drömmar påbörjas som ett blankt papper.

Vi på JOMO Byggkonsult erbjuder flera olika lösningar för era projekt.

Då byggpocessen består av en lång sammanlänkad kedja, hjälper vi er med den röda tråden genom hela projektet. Vi erbjuder även specifika tjänster inom arkitektuppdrag, likt listan nedan eller vad som efterfrågas. 

Under 2020 kommer vi lansera våra egna husmodeller. Där kommer vi presentera moderna lösningar med en rimlig ekonomisk plan för er byggnation. 


Vad vi erbjuder

Vi tar fram följande efter era behov:


 • Skisser med era tankar och idéer.
 • Bygglovshandlingar, där vi kan ta hand om ritningshanteringen eller hela processen med myndigheter.
 • Förfrågningsunderlag, för kalkylering och budgetering.
 • Bygghandlingar, för komplett underlag till byggaren.
 • Relationshandlingar för arkivering och dokumentering av projektet.

Vi utför även specifika uppgifter, exempelvis:


 • Skisser
 • Planritningar
 • Fasadritningar
 • Situationsplaner och tomtritningar
 • Sektionsritningar
 • Detaljritningar
 • Utvändig VA
 • Produktionsunderlag
  • Leveransbeskrivningar

  • Rumsbeskrivningar

  • Mängdberäkningar

  • Uppställningsritningar

 • Solstudier

Alla dessa moment kan vi leverera till er, antingen komplett eller delvis.

Allt efter era önskemål. 

JOMO Byggkonsult AB


Vi är ett nystartat företag med inriktning på konsultation i
byggsektorn. Tillsammans har vi god erfarenhet av byggbranschen, både i projektering och entreprenad. Vi inriktar oss främst på nyproduktion av villor & mindre flerbostadshus.
Vi erbjuder framförallt byggkonsultation, A-handlingar, K-ritningar & 3D visualiseringar.


KONTAKTA OSS:


Email:

info@jomobyggkonsult.se


Tele:

073-072 61 78


Adress:

Ljungby

Linköping


SOCIALA MEDIER:Facebook

 

Instagram


LinkedIn

Copyright © All Rights Reserved